Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
phone-ico

Bezplatná linka:

800 800 234

Personální politika

Naše personální politika je úzce spjata s cíli a záměry naší společnosti, abychom byli schopni v dalších letech vždy efektivně reagovat na požadavky skupiny, ale i na situaci na trhu práce.

Naším cílem je zaměstnávat nadšené a schopné zaměstnance s předpokladem osobního růstu. Umožňovat jim zdokonalení se v odborné kvalifikaci, vést je k prohlubování a zvyšování odborných znalostí a uplatnění dovedností v praxi.

Jsme si vědomi, že zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem našeho úspěchu a jsou naší největší hodnotou.

Pro naplnění naší mise – být důvěryhodným laboratorním subjektem v systému péče o zdraví lidí žijících v ČR – potřebujeme ty nejlepší z vás, s profesionálním přístupem k práci, vysokým pracovním nasazením a v neposlední řadě schopností týmové i individuální práce.

Personální politika naší společnosti je postavena na principech:

  • profesionálního a etického jednání,
  • týmové práce a otevřené komunikace,
  • systematického zvyšování odbornosti zaměstnanců,
  • rozvoje vzájemné loajality.

Mezi nejvýznamnější nástroje personální politiky patří:

  • komunikace se zaměstnanci o cílech, úkolech a stavu společnosti,
  • motivace zaměstnanců,
  • investice do rozvoje odbornosti a zvyšování kvalifikace,
  • měření výkonu a kvality.

Zaměstnancům nabízíme dynamické prostředí, možnost rozvíjet se a tvůrčí prostor pro ty, kteří se nebojí změn.

Kvalitní tým zaměstnanců je hlavní podmínkou prosperity naší společnosti.

Aktuálně
18.10.2017 - Odběrové pracoviště Kladno, Váňova
Pokračovat ve čtení
18.10.2017 - Odběrové pracoviště Písek, Drlíčov
Pokračovat ve čtení
16.10.2017 - MUDr. Aleš Ducháček
Pokračovat ve čtení