Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací
phone-ico

Bezplatná linka:

800 800 234

Životní prostředí

Součástí společnosti synlab czech je také analytická laboratoř ANECLAB s.r.o., akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Laboratoř nabízí širokou škálu analýz v oblasti životního prostředí, dále také analýzy potravin, biologického materiálu či analýzy pro zemědělství a průmysl.

Společnost ANECLAB s.r.o. vznikla v roce 1990 v Českých Budějovicích. Díky dlouholeté zkušenosti s rozsáhlými projekty, na českém, ale i zahraničním trhu, umíme efektivně řešit i specifické požadavky klientů. Zázemí silné a stabilní společnosti nám dovoluje investovat do vybavení laboratoře, rozšiřovat služby a zvyšovat kvalifikaci našich zaměstnanců.

Laboratoř ANECLAB s.r.o. vám garantuje:

 • osobní přístup k potřebám každého klienta,
 • kvalitu, rychlost a spolehlivost provedených analýz,
 • výsledky v elektronické i listinné formě,
 • konzultace s vysokoškolsky vzdělanými pracovníky laboratoří,
 • flexibilní zavádění nových metod,
 • celorepublikový svoz vzorků,
 • dvě desítky sběrných míst.

Laboratoř ANECLAB je připravena provést akreditované odběry a rozbory a je k dispozici všem, kteří to potřebují.

Jste-li vlastníkem/provozovatelem vodovodu, nebo individuálního zdroje pitné vody pro veřejnou potřebu, např. pro restaurace, penziony, kempy, školní kuchyně a zdravotnická zařízení. V těchto případech jste povinen zajistit, aby distribuovaná voda odpovídala normě a kvalitu vody musíte pravidelně dokládat úřadům. Pokud by bylo kvalitou vody ohroženo zdraví, může být uložena vysoká pokuta.

 • Jste-li majitelem/provozovatelem:
  • městské čistírny odpadních vod (ČOV),
  • odlučovače ropných látek na čerpací stanici,
  • dopravního podniku, autoservisu, autobazaru, nebo parkoviště,
  • kuchyňského tukového lapolu v penzionu, restauraci, nebo v jídelně,
  • průmyslového podniku a areálu.

Máte povinnost sledovat účinnost zařízení vzhledem ke kvalitě vypouštěných odpadních vod. Pokud se neprovádějí akreditované rozbory a výsledky se nepředávají vodoprávnímu úřadu, lze uložit pokutu.

 • Jste-li majitelem/provozovatelem skládky, nebo původcem odpadu. Máte povinnost sledovat kvalitu odpadů ukládaných na skládky a průsakových vod.
 • Jste-li majitelem/provozovatelem kompostárny. Dle různých legislativních předpisů je vždy nutné provést laboratorní rozbory při využití kompostu jako hnojiva, nebo k zásypu terénu.
 • Jste-li majitelem/provozovatelem rybníku, vodní nádrže, nebo vodního toku. Dle různých legislativních předpisů je vždy nutné provést laboratorní rozbory při odbahnění/vytěžení sedimentu a následném použití na zemědělské půdě, uložení na skládce, nebo při úpravě terénu.
 • Jste-li zaměstnavatelem, který z individuálního zdroje vyrábí teplou vodu pro účely osobní hygieny zaměstnanců. Máte povinnost zajistit pravidelnou kontrolu překročení hygienických limitů akreditovanou laboratoří. Pokud by mohlo být ohroženo zdraví, může být uložena vysoká pokuta.
 • Organizujete-li letní tábory, nebo jiné zotavovací akce a dodávku pitné vody nemáte zabezpečenu z veřejného zásobování. Máte povinnost nechat si před započetím akce provést akreditovaný rozbor, ten nesmí být starší tří měsíců. Pokud by mohlo být ohroženo zdraví, může být uložena vysoká pokuta.
 • Plánujete-li dovoz potravin, kosmetiky, nebo hraček z mimoevropských států. Nabízíme rozbory potřebné k získání povolení/certifikátů dle konkrétních požadavků, např. těžké kovy, pesticidy, parabeny.

Aktuálně
29.06.2017 - 7.7.2017 Znojmo - uzavřena ambulance i odběrová místnost
Pokračovat ve čtení
27.06.2017 - Omezení provozu - odběrové pracoviště Branická, Praha 4
Pokračovat ve čtení
27.06.2017 - Letní provoz laboratoří
Pokračovat ve čtení